Et lille tryk og Dispensa højskabsudtrækket vil med TouchControl funktionen
åbne sig af sig selv.